07-10-2021 16:55 GÜNDEM

BAŞKAN CANBEY KÖŞE BUCAK İNCELEMELERİNE TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Sebiha ARSLAN : Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi - grup başkanı ve Belediye başkan vekili Can Canbey ilçede yapılan ve yapılmakta olan alanlarda incelemelerine aralıksız olarak devam ediyor.

BAŞKAN CANBEY KÖŞE BUCAK İNCELEMELERİNE TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

 

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri tarafından, Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nin su so­ru­nu­nun  çözümü için geçtiğimiz aylarda başlatılan proje ile  böl­ge­de yer alan de­po­nun ye­ri­ne ye­ni­si inşa edi­le­rek böl­ge­ye hem ka­li­te­li hem de ke­sin­ti­siz su hiz­meti verme  çalışmaları başlatılmıştı. Başkan vekili Can Canbey bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı incelemelerde bulundu. Başkan Canbey 'e  CHP Be­le­di­ye mec­lis üyesi Kamil Sön­mez, Be­le­di­ye özel kalem mü­dü­rü Mert Eser ve Re­şa­di­ye Muh­ta­rı Sami Akın eşlik etti.
Çalışma hakkında bilgi veren  MUSKİ Datça Şube Mü­dü­rü Zey­nel Öz­türk ''Ça­lış­ma­lar için ön­gö­rü­len ilk ra­ka­mın 1.300.000.-TL ol­du­ğu­nu, kendi ekip­le­rin­ce 600.000.-TL ma­li­yet­le ta­mam­lan­ma aşa­ma­sı­na ge­lin­di­ği­ni söy­le­di. ''Sis­te­min ye­ni­len­me­siy­le başta Re­şa­di­ye ve Eski Datça ma­hal­le­le­ri olmak üzere su da­ğı­tım so­run­la­rı mi­ni­mu­ma in­di­ril­miş ola­cak'' dedi.

Başkan Canbey, daha sonra Re­şa­di­ye uçurt­ma te­pe­sin­de ya­pı­mı­ devam eden  su de­po­su­nun ça­lış­ma­la­rı­nı zi­ya­ret etti. Ocak ayın­da hiz­me­te gir­me­si plan­la­nan de­po­nun 500 ton de­po­la­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip ola­ca­ğı belirtildi.
İncelenme ve takip zi­ya­re­ti­nin son ayağı ise Eski Datça ma­hal­le­si oldu. MUSKİ ta­ra­fın­dan Müz­re­ki sokak' ta  ye­ni­le­nen içme suyu şe­be­ke hattı 100 metre as­falt üst yapı ona­rı­mı ça­lış­ma­sını yerinde inceleyen başkan Canbey , MUSKİ ta­ra­fın­dan mü­da­ha­le edi­len su pat­la­ğı ça­lış­ma­sı­nın bı­rak­tı­ğı hasar, hızlı bir şe­kil­de gi­de­ri­le­rek böl­ge­de otu­ran va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti or­ta­dan kal­dı­rıl­mış ola­cak'' dedi.


Bu haber 358 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer