01-01-1970 03:00 SİYASET

ASKF YÖNETİMİ UÇAR'I ZİYARET ETTİ

Muğla Ama­tör spor ku­lüp­le­ri fe­de­ras­yo­nu baş­ka­nı Meh­met Top ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ı zi­ya­ret ede­rek yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di­ler.

ASKF YÖNETİMİ UÇAR'I ZİYARET ETTİ

Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne se­çi­len Gür­sel Uçar'ı Muğla Ama­tör Spor Ku­lüp­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Top ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri zi­ya­ret etti. ASKF yö­ne­ti­mi Gür­sel Uçar'ı yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di.
 Zi­ya­ret­te ASKF Baş­ka­nı Meh­met Top, Genel Sek­re­ter Mus­ta­fa Yan­dık, Mali Sek­re­ter ve Fut­bol İl Tem­sil­ci­miz Ali Ka­ra­ka­ya, Sos­yal İşler Sek­re­te­ri Memiş Alper Yıl­dı­rım ile bir­lik­te Datça İl Tem­sil­ci­si Ahmet Bir­can, Datça Be­le­di­yes­por Kulüp Baş­ka­nı Sami Bir­can ve ön­ce­ki dönem İl Genel Mec­lis üyesi Ali Rana Kaya da hazır bu­lun­du.
Muğla ASKF yö­ne­ti­mi­nin zi­ya­re­tin­den mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi bun­dan son­ra­da spora her türlü kat­kı­yı ya­pa­cak­la­rı­nı açık­la­dı. 
ASKF Baş­ka­nı Meh­met Top ise, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ı hem yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­mek, hem de spora ver­di­ği des­tek­ler için te­şek­kür et­tik­le­ri­ni açık­la­dı.


Bu haber 7229 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SİYASET HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer