25-12-2018 11:45 GÜNDEM

AS­GA­Rİ ÜCRET 2 BİN 20 TL OLDU!

Sebiha ARSLAN : Mil­yon­lar­ca ça­lı­şa­nı il­gi­len­di­ren As­ga­ri Ücret tu­ta­rı belli oldu. 2019 yı­lın­da uy­gu­la­na­cak as­ga­ri ücret brüt 2 bin 558 TL , net 2 bin 20 TL ola­rak be­lir­lendi.

AS­GA­Rİ ÜCRET 2 BİN 20 TL OLDU!

Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, as­ga­ri üc­re­ti açık­la­mak üzere , bugün 11.00 da,  (25.12.2018 Salı ) canlı yayın top­lan­tısı  yaparak açıkladı .
2019 yı­lın­da öde­necek as­ga­ri ücret 2 bin 20 TL ola­rak be­lir­len­di.
Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, "1 Ocak 2019 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­çer­li ola­cak as­ga­ri ücret; brüt ola­rak 2 bin 558 TL lira, net ola­rak 2 bin 20 TL ola­rak be­lir­len­miş­tir" dedi.
Bakan Sel­çuk: "As­ga­ri ücret yüzde 26,05 arttı. Rakam işçi ve iş­ve­ren­le­rin oy bir­li­ği ile alın­dı" dedi.
TÜRK-İŞ Baş­ka­nı Ergün Ata­lay, "Bu ücret kabul edi­le­bi­lir bir ücret" dedi.
İşve­ren ke­si­mi­ni tem­sil eden TİSK Genel Sek­re­te­ri Akan­sel Koç, "Ül­ke­mi­zin bü­yü­me­si­ne ve kal­kın­ma­sı­na yö­ne­lik tüm ça­lış­ma­la­rı des­tek­le­ye­ce­ğiz" dedi.


Bu haber 502 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer