27-11-2020 15:37 GÜNDEM

ARAÇ SA­YI­SI BİR YILDA 3,8 ARTIŞ GÖS­TERDİ

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK )2020 yılı Ekim ayı mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı is­ta­tis­tik­le­ri­ni ya­yım­la­dı. De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Özer Coş­kun ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla ge­ne­li top­lam araç sa­yı­sı 524 bin 706'ya ulaş­tı.

ARAÇ SA­YI­SI BİR YILDA  3,8 ARTIŞ GÖS­TERDİ


2019 yılı Ekim ayın­da top­lam araç sa­yı­sı 505 bin 423 iken, 2020 yılı Ekim ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 ora­nın­da bir artış gös­te­re­rek 524 bin 706'ya ulaş­tı.
Oto­mo­bil sa­yı­sı yüzde 3,2 arttı
Oto­mo­bil sa­yı­sı 2020 yılı Ekim ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 ar­tış­la 215 bin 937'ye ulaş­tı. Muğla'daki araç­la­rın tür­le­ri­ne göre da­ğı­lı­mı in­ce­len­di­ğin­de; 215 bin 937 adet oto­mo­bil, 9 bin 675 adet mi­ni­büs, 4 bin 417 adet oto­büs, 76 bin 615 adet kam­yo­net, 9 bin 870 adet kam­yon, 172 bin 061 adet mo­to­sik­let, 34 bin 816 adet trak­tör ve Bin 315 adet özel amaç­lı araç bu­lu­nu­yor. Oran­sal ola­rak en fazla artış yüzde 13,1 ile özel amaç­lı araç­lar­da ger­çek­le­şir­ken, adet ba­kı­mın­dan en fazla artış 7 bin 936 adet ile mo­to­sik­let­te ger­çek­leş­ti.
12 bin 779 ara­cın devri ya­pıl­dı
2020 yılı Ekim ayın­da Muğla'da top­lam 12 bin 779 ta­şı­tın devri ya­pıl­dı. Taşıt tü­rü­ne göre devri ya­pı­lan araç­lar için­de ilk sı­ra­da 7 bin 626 adet ile oto­mo­bil, 2 bin 242 adet ile mo­to­sik­let, bin 928 adet ile kam­yo­net, 370 adet ile trak­tör, 252 adet ile mi­ni­büs, 231 adet ile kam­yon, 106 adet ile oto­büs ve 24 adet ile özel amaç­lı araç­lar geldi.
Bin 989 ara­cın tra­fi­ğe kaydı ya­pıl­dı
2020 yılı Ekim ayın­da top­lam Bin 989 ara­cın tra­fi­ğe kaydı ya­pıl­dı. Tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan araç­lar tür­le­ri­ne göre in­ce­len­di­ğin­de, ilk sı­ra­da 914 adet ile mo­to­sik­let yer alır­ken, ar­dın­dan 730 adet ile oto­mo­bil, 241 adet ile kam­yo­net, 80 adet ile trak­tör, 16 adet ile kam­yon, 6 adet ile mi­ni­büs ve 2 adet ile oto­büs geldi.


Bu haber 1578 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer