07-07-2020 12:39 GÜNDEM

AMA­TÖR DENİZCİLER VE GEMİ ADAM­LA­RI YAR­DIM­LAŞ­MA VE DA­YA­NIŞ­MA DER­NEĞİ KU­RUL­DU

Sebiha ARSLAN : Datça Ama­tör De­niz­ci­ler ve Gemi Adam­la­rı Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği ilk ziyaretlerini , Der­ne­ği­n ku­ru­luş amacı ve Datça adına ger­çek­leş­tirme­yi dü­şün­dükleri sos­yal pro­je­ler hak­kın­da bil­gi­ ve der­nek pla­ke­tlerini takdim etmek için 30 Ha­zi­ran Salı günü Kay­ma­ka­m Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Gür­sel Uçar ve İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun'u ma­kam­la­rın­da zi­ya­ret­ gerçekleştirdiler.

AMA­TÖR DENİZCİLER VE GEMİ ADAM­LA­RI YAR­DIM­LAŞ­MA VE DA­YA­NIŞ­MA DER­NEĞİ KU­RUL­DU

Dernek üyelerinin yaptığı açıklamada '' Ana­do­lu'nun küçük bir kö­yün­de­si­niz. Ço­cuk­su­nuz, deniz gör­me­di­niz. Bizim gibi. Biz de gör­me­dik o yaş­lar­da. Ba­ba­mız ne Şehit ne de Gazi idi. Dedik ki gazi ve şehit ço­cuk­la­rı için bir ma­vi­lik inşa ede­lim. 2019 Eylül'ünde. Ga­zi­ler gü­nün­de. Adı­mız "Datça Ama­tör De­niz­ci­ler ve Gemi Adam­la­rı Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği" Baş­ka­nı Hacı Dağ, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­miz A.​Sezai Öz ve de­ğer­li ga­zi­miz A.​Fer­hat Ün­sa­lan ile der­ne­ği­mi­zin ku­ru­luş amacı ve Datça adına ger­çek­leş­me­yi dü­şün­dü­ğü­müz sos­yal pro­je­ler hak­kın­da bil­gi­len­dir­mek ve der­nek pla­ke­ti­mi­zi ver­mek için 

Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Gür­sel Uçar ve Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun'u ma­kam­la­rın­da zi­ya­ret­te bu­lun­duk. Has­bi­hal ettik. De­ğer­li mi­sa­fir­per­ver­lik­le­ri için te­şek­kür ede­riz. Biz de­ni­ze yü­rü­dük, ço­cuk­la­rı­mız ma­vi­ye doy­sun diye.’’


Bu haber 3364 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer