02-09-2019 17:48 GÜNDEM

AKTUR'DA ZAFER BAY­RA­MI ÇOŞ­KU­SU

Sebiha ARSLAN : Datça Aktur Tatil Si­te­sin­de 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı'nın 97. yıl dö­nü­mü dü­zen­le­nen tören ve kon­ser­le sabah erken sa­at­ler­de baş­la­yıp ,gece ya­rı­sı­na kadar coş­kuy­la kut­lan­dı.

AKTUR'DA ZAFER BAY­RA­MI ÇOŞ­KU­SU

 

 

Aktur Tatil si­te­sin­de 30 Ağus­tos Cuma günü dü­zen­le­nen tören sabah saat 09.30 da yüz­ler­ce ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la yü­rü­yüş ile baş­la­dı.Leo Beach önün­de baş­la­yan yü­rü­yüş yö­ne­tim bi­na­sın­da son buldu.
El­le­rin­de Ata­türk Pos­te­ri ,Türk Bay­ra­ğı ve Ata­türk' ün sev­di­ği mü­zik­ler ,marş­lar hep bir ağız­dan söy­len­di. Coş­ku­lu kut­la­ma­ya yine Türk Bay­ra­ğı ve Ata­türk re­sim­le­riy­le süs­le­miş on­lar­ca tekne 'de
eşlik ede­rek al­kış­lar için­de gör­sel şov ser­gi­le­di.

Ata­türk büs­tü­ne çe­lenk ko­nul­ma­sı ve Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ile ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş tüm Şehit ve Ga­zi­le­ri­miz anı­sı­na 1 da­ki­ka­lık Saygı Du­ru­şun­da bu­lu­nul­du aka­bin­de İstik­lal Mar­şı­mız okun­du.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı site yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Hülya Ser­çen yaptı.Gü­ven­lik Per­so­ne­li Ser­kan Yaz­gan ve Mus­ta­fa Yurt­kap' tan 30 Ağus­tos isim­li şi­ir­le­ri­ni okudu.Kül­tür ve Sanat Ku­ru­lu adına Banu Kı­zı­lay günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­sı­nı yaptı.Ha­ti­ce Desel , Ak­de­niz isim­li şi­iri­ni okudu.

Ata­türk'ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­ni , Ali Tan Sök­me­noğ­lu ses­len­di­rir­ken ,Özcan Ata­mert ,''Yü­ce­sin Ata­türk'üm Yü­ce­sin Her An'' şi­ri­ni okudu.
Akşam ise ayrı bir kut­la­ma prog­ra­mı dü­zen­len­di. Aktur İsmail Akşen Sah­ne­sin­de akşam 21:15 te Türk Sanat Mü­zi­ği Ko­ro­su Bay­ram Özel Kon­se­ri ger­çek­le­şe­rek ATA' mızın sev­di­ği şar­kı­la­rı ses­len­di­ril­di.


Bu haber 543 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer