22-09-2020 17:49 GÜNDEM

AK PARTİ İLÇE BAŞ­KA­NI FATİH KELEŞ MAZ­BA­TA­SI­NI ALDI

Sebiha ARSLAN : Datça'da 19 Eylül Cu­mar­te­si günü 7. Ola­ğan Genel Kurul kong­re­si­ni ya­pı­lan ve ger­çek­le­şen se­çim­de İlçe Baş­ka­nı se­çi­len Fatih Keleş , yö­ne­ti­mi ile bir­lik­te bu gün saat 13:30 da ,maz­ba­ta tö­re­ni ile gö­re­ve res­men baş­la­dı.

AK PARTİ İLÇE BAŞ­KA­NI FATİH KELEŞ MAZ­BA­TA­SI­NI ALDI

Maz­ba­ta alım tö­re­ni; Ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da, İlçe Seçim Ku­ru­lun­da ger­çek­leş­ti. İlçe Seçim Mü­dü­rü M.​Tugay İnan ta­ra­fın­dan Ak Parti Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Fatih Keleş 'e maz­ba­ta­sı­nı tak­dim ede­rek ha­yır­lı olsun di­le­ğin­de bu­lun­du. Maz­ba­ta­sı­nı tes­lim alan Keleş ve be­ra­be­rin­de­ki heyet daha sonra Kay­ma­kam Mesut Çoban' ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.
Kay­ma­kam Mesut Çoban ise zi­ya­re­ti­ne gelen , Baş­kan ve yö­ne­ti­mi teb­rik ede­rek ,ha­yır­lı uğur­lu olsun te­men­ni­sin­de bu­lun­du.

Baş­ka­nı Keleş, yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ''Ak Parti Datça İlçe Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu adına yeni sayfa açı­yo­ruz. Geç­miş­ten gü­nü­mü­ze par­ti­mi­ze görev almış, des­tek ver­miş her­ke­se şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Hak öl­çü­sün­de hiz­me­te geri dur­ma­ya­ca­ğı­mı­za ve Datça'mıza fay­da­lı iş­ler­de hal­kı­mı­zın ar­ka­sın­da du­ra­ca­ğı­mız gö­rü­le­cek­tir'' dedi.


Bu haber 1399 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer