16-09-2020 16:13 GÜNDEM

AĞUSTOS AYINDA 2611 KONUT SATILDI

Sebiha ARSLAN : TÜİK, Ağus­tos ayı konut satış is­ta­tis­tik­le­ri­ni açık­la­dı. Ve­ri­le­re göre, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de konut sa­tış­la­rı 2020 Ağus­tos ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %54,2 ar­ta­rak 170 bin 408 oldu. Muğla il geneline Konut sa­tış­la­rı %63,7 artarak 2611 konut satışı gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA 2611 KONUT SATILDI

Muğla'da konut sa­tış­la­rı 2020 Ağus­tos ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %63,7 ora­nın­da ar­ta­rak 2 611 oldu. Bu sa­tış­la­rın 783'ü ilk satış, 1 828'i ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Konut sa­tış­la­rın­da, İstan­bul 30 292 konut sa­tı­şı ve %17,8 ile en yük­sek paya sahip oldu. Satış sa­yı­la­rı­na göre İstan­bul'u, 17 131 konut sa­tı­şı ve %10,1 pay ile An­ka­ra, 11 145 konut sa­tı­şı ve %6,5 pay ile İzmir iz­le­di. Konut satış sa­yı­sı­nın düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la 13 konut ile Hak­ka­ri, 22 konut ile Ar­da­han ve 99 konut ile Şır­nak oldu. Muğla ise Tür­ki­ye ge­ne­lin­de %1,5'lik payla 20. sı­ra­da yer aldı.
İpo­tek­li sa­tış­lar¹ %110,2 arttı
Muğla'da ipo­tek­li konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %110,2 ora­nın­da artış gös­te­re­rek 1 076 oldu. 1 076 ipo­tek­li sa­tı­şın 385'i ilk satış, 691'i ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 76 019 konut ipo­tek­li satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam konut sa­tış­la­rı için­de ipo­tek­li sa­tı­şın payı %44,6 olur­ken bu oran Muğla ili için %41,2 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Diğer sa­tış­lar² %41,7 arttı
Muğla'da diğer konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %41,7 ora­nın­da artış gös­te­re­rek 1 535 oldu. Bu sa­tış­la­rın 398'i ilk satış, 1 137'si ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 94 389 konut diğer satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di.
Ya­ban­cı­la­ra ya­pı­lan konut sa­tış­la­rı %5,9 arttı
Muğla ilin­de Ağus­tos ayın­da ya­ban­cı­la­ra ya­pı­lan konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %5,9 ora­nın­da ar­ta­rak 90 oldu. Ya­ban­cı­la­ra ya­pı­lan konut sa­tış­la­rın­da, Ağus­tos ayın­da ilk sı­ra­yı 1 648 konut ile İstan­bul aldı. İstan­bul ilini sı­ra­sıy­la 784 konut sa­tı­şı ile An­tal­ya, 288 konut sa­tı­şı ile An­ka­ra, 148 konut sa­tı­şı ile Mer­sin ve 133 konut sa­tı­şı ile Ya­lo­va iz­le­di.


Bu haber 414 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer