11-02-2020 13:10 GÜNDEM

ADD 'DE ŞAHİN GÜVEN TA­ZE­LEDİ

Rıza EZER : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça şu­be­sin­de ya­pı­lan 13. Ola­ğan Genel Kurul'da tek liste ile se­çim­le­re giden mev­cut Baş­kan Bekir Şahin tek­rar baş­kan oldu.

ADD 'DE ŞAHİN GÜVEN TA­ZE­LEDİ

 

Önceki  hafta sonu Datça ADD' de 13.?Ola­ğan Genel Kurul he­ye­ca­nı ya­şan­dı.Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de ya­pı­lan tek aday­lı se­çim­de mev­cut Baş­kan Bekir Şahin tek­rar baş­kan­lı­ğa se­çil­di.Se­çim­le­re mi­sa­fir ola­rak ,Datça İyi Parti İlçe Baş­kan yar­dım­cı­sı ,CHP İlçe ör­gü­tü ve ADD üye­le­ri ka­tıl­dı.

Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı ile baş­la­yan ADD Datça şube se­çim­le­ri, Baş­kan Bekir Şahin'in ko­nuş­ma­sı ile devam etti. Daha sonra pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ge­çi­len se­çim­ler­de Mev­cut baş­kan Bekir Şahin üye­le­rin oyu ile tek­rar baş­kan­lı­ğa se­çil­di.
Ata­türk­çü dü­şün­ce­yi yay­mak­la gö­rev­li­yiz diyen Baş­kan Şahin  '' Biz­ler ta­ri­hin ye­tiş­tir­di­ği en büyük dev­rim­ci ,ku­ru­cu­muz ve kur­ta­rı­cı­mız Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün yo­lun­dan ödün ver­mek­si­zin yü­rü­yen mü­ca­de­le eden büyük bir aile­yiz. Hep bir­lik­te Ata­türk'ün dev­rim­le­ri­nin sa­hip­le­ri­yiz. Bu uğur­da Şe­hit­ler ver­miş be­del­ler öde­miş büyük bir de­mok­ra­tik kitle ör­gü­tü­yüz.
ADD bir dava ve mü­ca­de­le ku­ru­mu­dur . Tek ön­de­ri­miz tek li­de­ri­miz tek reh­be­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'tür '' dedi.
Datça ADD' nin Bekir Şahin Baş­kan­lı­ğın­da­ki yeni yö­ne­ti­mi şu şe­kil­de, Kemal Aktaş baş­kan yar­dım­cı­sı,Mesut Okur say­man ,Mel­tem De­mir­ci yaz­man ,Gönül Aydın üye.


Bu haber 1783 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer