12-09-2022 12:08 GÜNDEM

6 İLDE DO­LAN­DI­RI­CI­LIK OPE­RAS­YO­NU!11 ŞÜP­HELİ GÖ­ZAL­TI­NA ALIN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Muğla mer­kez­li 6 ilde eş za­man­lı ger­çek­le­şen do­lan­dı­rı­cı­lık ope­ras­yo­nun­da, çok sa­yı­da sahte bel­ge­ler­le do­lan­dı­rı­cı­lık yapan 11 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı. Muğla Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ile Mali Suç­lar Büro Amir­li­ği ekip­le­ri, sahte bel­ge­ler­le do­lan­dı­rı­cı­lık ya­pan­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı.

6 İLDE DO­LAN­DI­RI­CI­LIK  OPE­RAS­YO­NU!11 ŞÜP­HELİ  GÖ­ZAL­TI­NA ALIN­DI

So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da va­tan­daş­la­rı sahte belge ve sahte banka te­mi­nat mek­tup­la­rı ile kan­dı­ra­rak yük­sek de­ğer­de­ki arsa ve tar­la­la­rı­nı satın alıp kur­duk­la­rı pa­ra­van şir­ket­ler ara­sın­da devir ede­rek      do­lan­dı­ran şüp­he­li­ler ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı.Ekip­ler­ce ya­pı­lan tek­nik ve fi­zi­ki takip son­ra­sı, Datça, Bod­rum, Milas ve Men­te­şe'nin yanı sıra, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir, Ga­zi­an­tep ve Te­kir­dağ'da eş­za­man­lı ger­çek­le­şen ope­ras­yon­lar­da Ö.S. (30), M.Ç (31), B.K. (39), M.Y. (36), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ,Y.K. (34) ve N.T.( 37) gö­zal­tı­na alın­dı. Ya­pı­lan ara­ma­lar­da çok sa­yı­da sahte si­gor­ta bel­ge­si, sahte banka te­mi­nat mek­tup­la­rı, do­lan­dı­rı­la­rak alı­nan ta­pu­lar, sahte dip­lo­mat kim­li­ği, 2 ta­ban­ca ile 52 mermi ele ge­çi­ril­di. Şüp­he­li­le­rin Datça Ad­li­ye­sin­de­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor.


Bu haber 582 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer