11-05-2020 17:03 GÜNDEM

50 GÜN SONRA DATÇA SO­KAK­LA­RI­NA MER­HA­BA

Sebiha ARSLAN : Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 21 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üzeri va­tan­daş­lar Pazar günü (10.05.2020) 50 günün ar­dın­dan so­kak­la­ra çıktı. Park­lar, sa­hil­ler gü­neş­le­nen­ler­le, yü­rü­yen­ler­le, 'ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı' çe­ken­ler­le doldu.

50 GÜN SONRA  DATÇA SO­KAK­LA­RI­NA  MER­HA­BA

 

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın, ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nın­da en risk­li yaş grubu ol­du­ğu için so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ge­tir­di­ği 65 yaş ve üstü va­tan­daş­lar için dün ilk 'izin günü'ydü. Bir çoğu saat 11.00'den sonra so­kak­lar­day­dı. 4 sa­at­lik izin­de kimi yü­rü­dü, kimi bank­lar­da otu­rup ga­ze­te okudu, kimi de ar­ka­daş­la­rıy­la bu­luş­tu. Bank­lar­da sos­yal me­sa­fe­nin ko­run­ma­sı­na dik­kat edil­di. Polis ve za­bı­ta ekip­le­ri de sos­yal me­sa­fe ve maske ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lun­du.
75 ya­şın­da­ki Sadet Yüce ise ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' 11 Mart'tan beri ev­de­yim. Dı­şa­rı­ya çık­ma­yı çok öz­le­mi­şim. Dev­le­ti­miz izin verdi ,ben de çık­tım ge­zi­yo­rum. Çok iyi geldi çünkü ha­re­ket­siz­lik­ten artık ba­cak­la­rım ağ­rı­ma­ya baş­la­mış­tı .Dev­le­ti­miz hafta arası bir günde mü­sa­ade etse çok iyi ola­cak.?Allah dev­le­ti­mi­zi mil­le­ti­mi­zi ko­ru­sun '' dedi.


Bu haber 942 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer