01-01-1970 03:00 YAŞAM

45 GÜNDE 22 BİN YOLCU TAŞINDI

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin Bod­rum-Dat­ça ara­sın­da­ki me­sa­fe­yi kı­sal­tan fe­ri­bot se­fer­le­rin­de 45 günde 22 bin yolcu ta­şın­dı.

45 GÜNDE 22 BİN YOLCU TAŞINDI

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Deniz ve Kıyı Te­sis­le­ri Şube Mü­dür­lü­ğü­nün de­ne­tim ve kont­ro­lün­de bu­lu­nan, Bod­rum Fe­ri­bot İşl. ve Tic. A.Ş. ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len Bod­rum-Dat­ça Fe­ri­bot se­fer­le­ri ile 45 gün içe­ri­sin­de 4 bin 292 araç ve 22 bin yolcu ta­şın­dı. Deniz ve Kıyı Te­sis­le­ri Şube Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ruh­sat­lan­dı­rı­lan ve 3 adet ara­ba­lı fe­ri­bot ile 10 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hin­de se­fer­le­ri­ne baş­la­yan Bod­rum-Dat­ça Fe­ri­bot se­fer­le­ri, va­tan­daş­lar­dan gelen yoğun talep üze­ri­ne 25 Tem­muz 2015 ta­ri­hin­den iti­ba­ren 31 Ağus­tos 2015'e kadar kar­şı­lık­lı 3 olan sefer sa­at­le­ri art­tı­rıl­dı.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Deniz ve Kıyı Te­sis­le­ri Şube Mü­dür­lü­ğü de­ne­ti­min­de olan Bod­rum-Dat­ça Fe­ri­bot se­fer­le­ri 

için 12 Ha­zi­ran 2015 ta­rih­li UKOME ka­ra­rıy­la be­lir­le­nen sefer sa­at­le­ri, va­tan­daş­lar­dan gelen yoğun talep üze­ri­ne hava ve deniz şart­la­rı­na bağlı ola­rak ye­ni­den dü­zen­len­di.

23 Tem­muz 2015-31 ağus­tos 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da her gün,
- Bod­rum'dan 09:30-11:15-

13:00-17:30
- Datça'dan 09:30-13:00-14:15-17:30

- 1 Eylül 2015-30 Eylül 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da her gün,
Bod­rum'dan 09:30-17:30 Dat-ça'dan 09:30-17:30

- 1 Ekim 2015-31 Ekim 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da her gün,
Bod­rum'dan 09:30-16:00
Datça'dan 09:30-16:00'da ha­re­ket­le va­tan­daş­la­ra hiz­met ve­recek.


Bu haber 1786 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer