13-02-2020 17:19 GÜNDEM

3.?BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ AR­DIN­DAN..FESTİVALE DI­ŞAR­DAN BA­KIN­CA…

MUSTAFA ÇELİK - KONUK YAZAR : *Bu yıl tam bir pa­na­yır oldu Datça'da…

3.?BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ AR­DIN­DAN..FESTİVALE DI­ŞAR­DAN BA­KIN­CA…

 


Ben,yaz­la­rı­nı Datça'da ge­çi­ren bir yaz­lık­çı­yım! Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li için ailecek Datça'ya tek­rar dö­ne­riz. Çi­çek­ler aç­ma­sa da,bek­le­riz o ha­va­yı so­lu­yup geri dö­ne­riz,İstan­bul'a.
Bu yıl daha büyük ümit­ler­le gel­miş­tim. Her­hal­de daha güzel bir fes­ti­val ya­şa­ya­cak­tık… Çünkü işe be­le­di­ye el at­mış­tı!
Ne yalan söy­le­ye­yim,geç­ti­ği­miz iki yıl­dan daha olum­lu bir şey gö­re­me­dim.
Tam bir pa­na­yır ha­va­sı için­de geçti di­ye­bi­li­rim. Onu an­la­ta­ca­ğım.
Av­ru­pa­lı­lar­dan FESTİVAL adını al­mış­lar(şen­lik du­rur­ken ni­ye­dir bil­mem) Ama Av­ru­pai hiç­bir şey yoktu.
Hemen ba­şın­dan sı­ra­la­ya­lım;
*Bir fes­ti­val prog­ra­mı var. Al­lah­lık. İlaç pros­pek­tü­sü gibi….Eğer ilaç pros­pek­tü­sü tam otur­ma­mış­sa,Resmi Ga­ze­te gibi di­ye­bi­li­rim. Bu şekil ba­kı­mın­dan böyle Ya içe­rik!
*İçerik sıfır…Öyle in­san­lar­la söy­le­şi ya­pıl­mış ve ya­yın­lan­mış ki, bun­lar mı Datça'yı tem­sil edi­yor? So­ru­su akla ge­li­yor. Sen,ben,bizim oğlan!
*Seçim sizin. İnsan biraz özen gös­te­rir değil mi? Büyük şehir Be­le­di­ye Baş­ka­nın­dan,Be­le­di­ye baş­ka­nın­dan demeç al­mış­sı­nız. Bey­ler bu il­çe­nin bir mülki yö­ne­ti­ci­si var. Ona kay­ma­kam di­yor­lar…İki cüm­le­si­ni ala­maz mıy­dı­nız?
*Yine bu il­çe­nin bir Esnaf Odası Baş­ka­nı var…Ki,bu fes­ti­val­le,di­rekt iliş­ki­si olan bi­ri­si…Ne bi­le­yim Şo­för­ler Odası baş­ka­nı var. Tarım İlçe Mü­dü­rü var. Çünkü tez­gah­la­rın ya­rı­sı bu­nun­la il­gi­li. Yanı gıda ile ilin­ti­li…
*Yahu böyle et­kin­lik­le­rin prog­ram­la­rı anı ola­rak sak­la­nır. Bunun ne­yi­ni sak­la­ya­cak­sın.Ka­ğı­dı bile işe ya­ra­maz,soba tu­tuş­tu­ru­lur ancak!
*Sos ni­ye­ti­ne bir iki et­kin­lik hepsi bu…
Daha çok şey ya­zı­la­bi­lir. Ancak,yine de kim­se­yi kır­mak is­te­mi­yo­rum. Bazı küçük ay­rın­tı­lar benim an­lat­tı­ğım.
Ge­lecek yıl gel­mem ve kim­se­yi de ge­tir­mem…


Bu haber 2272 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer