06-12-2019 10:26 GÜNDEM

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Sebiha ARSLAN : Datça 'da 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü'nde, far­kın­da­lık ya­rat­mak ama­cıy­la yü­rü­yüş ve engelliler günü programı dü­zen­len­di.

3 ARALIK  DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

 

Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği'nin iş bir­li­ğin­de dü­zen­le­nen far­kın­da­lık yü­rü­yü­şü 3 Ara­lık Salı günü saat 10:00 da Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan baş­la­dı.En­gel­li­ler ve aile­le­ri­nin yanı sıra va­tan­daş­la­rın da des­tek ver­di­ği yü­rü­yü­şe yak­la­şık 300 kişi ka­tıl­dı. Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'ndan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na kadar yü­rü­yen ka­la­ba­lık, en­gel­li­le­rin ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­ra dik­kat çekti.
Yü­rü­yüş so­nun­da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da En­gel­li­ler günü prog­ra­mı dü­zen­len­di.
Et­kin­li­ğe, Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı Cihan Yit­kin ve Fatih Yur­da­kul' un yanı sıra ,Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ,En­ge­lim Ol­ma­yın Der­nek Baş­ka­nı Dilek Dün­dar, En­ge­lim Ol­ma­yın Der­nek üye­le­ri , Kurum amir­le­ri ,Öğ­ret­men ,Öğ­ren­ci ve Va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı ile baş­la­yan etkinliğin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Kurucusu ve Başkanı  Dilek Dün­dar ve Ha­ti­ce Konak yaptı. Dün­dar ve Konak En­gel­siz bir Datça için her­ke­se görev düş­tü­ğü­nü ha­tır­la­ta­rak,en­gel­li­le­rin sı­kın­tı­la­rın­dan bah­set­ti.
Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından şarkılar söylendi, şiirler okundu. Etkinlik Engelim Olmayın Derneği “Benimle Dans Eder Misin”dans gös­te­ri­siyle sona erdi.
Ayrıca  Kazım Yılmaz İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından  Bülent Ecevit Kültür Merkezinde aynı gün  saat 14:00  ve 19:00 da  ,Başlangıç (Bir Otizm Hikayesi ) tiyatro gösterimi gerçekleşti.


Bu haber 461 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer