18-02-2021 17:28 GÜNDEM

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEMİ BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Tüm Yurt­ta ol­du­ğu gibi il­çe­miz­de de uzak­tan ve yüz yüze eği­tim pa­zar­te­si günü baş­la­dı. Bu kap­sam­da İlçe­miz­de, Cu­ma­lı ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Mus­ta­fa Kut­lu­ay İlköğ­re­tim Okulu, Kız­lan Or­ta­oku­lu, Datça Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu ve 8.?ila 12.sınıf des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı yüz yüze eği­ti­me baş­la­dı. Diğer okul­lar­da­ki yüz yüze eği­tim , Yine Tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi ,Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ala­ca­ğı karar son­ra­sı net­le­şecek. Tüm Yurt­ta ol­du­ğu gibi il­çe­miz­de de uzak­tan ve yüz yüze eği­tim pa­zar­te­si günü baş­la­dı.Bu kap­sam­da İlçe­miz­de, Cu­ma­lı ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Mus­ta­fa Kut­lu­ay İlköğ­re­tim Okulu, Kız­lan Or­ta­oku­lu, Datça Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu ve 8.?ila 12.sınıf des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı yüz yüze eği­ti­me baş­la­dı. Diğer okul­lar­da­ki yüz yüze eği­tim , Yine Tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi ,Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ala­ca­ğı karar son­ra­sı net­le­şecek.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEMİ BAŞ­LA­DI


İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Bi­ri­cik umu­du­muz, sev­gi­li ço­cuk­la­rı­mız, biz öğ­ret­men­le­ri­ni­zin ha­yat­ta en çok ho­şu­mu­za giden ses, siz­le­rin sınıf ve okul ko­ri­dor­la­rın­da ki sesi, siz­le­ri çok öz­le­dik. Siz­ler ile biz­ler sevgi ile saygı gi­bi­yiz, el ele tu­tu­şup, dün­ya­ya gü­zel­lik­ler ge­tir­mek için bir arada ol­ma­lı­yız. Biz Ög­ret­men­le­ri­niz, siz­le­rin ma­su­mi­ye­tin­den al­dı­ğı­mız güç ve gü­ven­le varız. Siz­ler­le ba­şa­ra­ca­ğız. MASKE ME­SA­FE ve TEMİZLİK ko­nu­la­rın­da ne kadar has­sas, sağ­lam ve ka­rar­lı bir dav­ra­nış ger­çek­leş­ti­rir­sek ,siz­siz bir çiçek gibi solan okul­la­rı­mız siz­ler­le aça­cak, biz öğ­ret­men­le­ri­niz ise can suyu ola­ca­ğız. lüt­fen ama lüt­fen ken­di­ni­ze ve aile­le­ri­ni­ze söz verir gibi hij­yen ku­ral­la­rı­na uya­lım, yüz yüze ve uzak­tan eği­tim ders­le­ri­mi­ze ka­tı­lım­cı olun ki bir an önce, ek­sik­lik­le­ri­mi­zi te­la­fi ede­lim, iyi ki var­sı­nız, ha­ya­ta anlam katan ço­cuk­la­rı­mız, siz­le­ri se­vi­yo­ruz. İkinci Eği­tim öğ­re­tim ya­rı­yı­lı­mız ha­yır­lı uğur­lu olsun sağ­lık­lar ve ba­şa­rı­lar di­le­riz. Hoş gel­di­niz'' dedi.


Bu haber 1579 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer