14-03-2019 18:10 GÜNDEM

12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KA­BU­LÜ VE MEH­MET AKİF ERSOY'U ANMA ETKİNLİĞİ

Sebiha ARSLAN : 12 Mart İstik­lal Marşı'nın ka­bu­lü ve Meh­met Akif Ersoy'u anma prog­ra­mı ,Datça da çe­şit­li et­kin­lik­ler­le gerçekleşti.

12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KA­BU­LÜ VE MEH­MET AKİF ERSOY'U ANMA ETKİNLİĞİ

 

Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 12 Mart İstik­lal Marşı'nın ka­bu­lü ve Meh­met Akif Ersoy'un anma prog­ra­mı , Bü­lent Ece­vit
Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti. Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı ile baş­la­yan prog­ram günün anlam öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­lar­la devam etti.
Prog­ram­da Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ren­ci­si Ni­sa­nur Se­vinç “Cenk Marşı ” şiiri okudu.?Ar­dın­dan İlçe ça­pın­da dü­zen­le­nen 12 Mart Meh­met Akif Ersoy anma te­ma­lı il­ko­kul­lar arası Resim, Or­ta­okul­lar arası şiir, Li­se­ler arası kom­po­zisyon ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ve İstik­lal Ko­şu­sun­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re, Kay­ma­kam Mesut Çoban , Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdim Fahri Zeren , Be­le­di­ye Baş­kan ve­ki­li Gök­han Sağır ve  Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç ta­ra­fın­dan ödül­le­ri ve­ril­di.
Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ren­ci­le­rin ha­zır­la­dı­ğı ora­tor­yo gös­te­ri­si iz­le­yi­ci­ler ta­ra­fın­dan be­ğe­niy­le iz­len­erek kutlama ve anma programı sona erdi.


Bu haber 474 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer