01-01-1970 03:00 SAĞLIK

YÜ­CE­LEN HAS­TA­NE­Sİ VE DATÇA DOK­TOR­LA­RI BİR ARAYA GEL­Dİ­LER

Yücelen Hastanesi Datça doktorları, eczacıları, Belediye Başkanı Yüksel Uçar ve Datçalı iş adamı Taner Kapçı ile Yeşim Teras'ta akşam yemeğinde buluştu.

 YÜ­CE­LEN HAS­TA­NE­Sİ VE DATÇA DOK­TOR­LA­RI BİR ARAYA GEL­Dİ­LER

Yü­ce­len Has­ta­ne­le­ri Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hamdi Yücel Gür­soy, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­dinç Gür­soy, Muğla Yü­ce­len Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Sumur Ga­ze­zoğ­lu, Mar­ma­ris Yü­ce­len Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Arif Sü­ley­man Hatay, Genel Ko­or­di­na­tö­rü Ayhan Öz­de­mir , Has­ta­ne Mü­dü­rü Galip Afşar ve has­ta­ne he­kim­le­ri ,Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar Takoz Sigorta sahibi Taner Kapçı  Datça'da bu­lu­nan Yeşim Teras Res­to­ran­da , Datça Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Ça­ğa­tay İnan ve diğer he­kim­ler ile bir araya geldi. Ay­rı­ca Datça'da bu­lu­nan ec­za­cı­la­rın da ka­tıl­dı­ğı ta­nış­ma ve yeni yıl ye­me­ğin­de çok sıcak bir ortam oluş­tu. Mes­le­ki bilgi alış- ve­ri­şin­de bu­lu­nan he­kim­ler , Datça ve Mar­ma­ris ara­sın­da sağ­lık­ta nasıl bir iş­bir­li­ği ya­pa­bi­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da fi­kir­le­ri­ni or­ta­ya koy­du­lar. Ye­mek­te ko­nuş­ma yapan Yü­ce­len Has­ta­ne­le­ri Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hamdi Yücel Gür­soy; Datça gibi Ege'nin en güzel ye­rin­de Datça'da görev yapan hekim ve ec­za­cı­lar­la bir­lik­te ol­mak­tan büyük bir keyif al­dık­la­rı­nı, Yü­ce­len Has­ta­ne­le­ri ola­rak Datça'yı ve Dat­ça­lı­la­rı çok sev­dik­le­ri­ni bil­di­rir­ken, 3 has­ta­ne ola­rak sağ­lık­ta iş­bir­li­ği­ne hazır ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar da ; Yü­ce­len yö­ne­ti­mi­ni ve he­kim­le­ri­ni Datça'da gör­mek­ten büyük keyif al­dık­la­rı­nı ,
­dü­rü Galip Afşar ve has­ta­ne he­kim­le­ri ,Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar Takoz Sigorta sahibi Taner Kapçı  Datça'da bu­lu­nan Yeşim Teras Res­to­ran­da , Datça Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Ça­ğa­tay İnan ve diğer he­kim­ler ile bir araya geldi. Ay­rı­ca Datça'da bu­lu­nan ec­za­cı­la­rın da ka­tıl­dı­ğı ta­nış­ma ve yeni yıl ye­me­ğin­de çok sıcak bir ortam oluş­tu. Mes­le­ki bilgi alış- ve­ri­şin­de bu­lu­nan he­kim­ler , Datça ve Mar­ma­ris ara­sın­da sağ­lık­ta nasıl bir iş­bir­li­ği ya­pa­bi­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da fi­kir­le­ri­ni or­ta­ya koy­du­lar. Ye­mek­te ko­nuş­ma yapan Yü­ce­len Has­ta­ne­le­ri Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hamdi Yücel Gür­soy; Datça gibi Ege'nin en güzel ye­rin­de Datça'da görev yapan hekim ve ec­za­cı­lar­la bir­lik­te ol­mak­tan büyük bir keyif al­dık­la­rı­nı, Yü­ce­len Has­ta­ne­le­ri ola­rak Datça'yı ve Dat­ça­lı­la­rı çok sev­dik­le­ri­ni bil­di­rir­ken, 3 has­ta­ne ola­rak sağ­lık­ta iş­bir­li­ği­ne hazır ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar da ; Yü­ce­len yö­ne­ti­mi­ni ve he­kim­le­ri­ni Datça'da gör­mek­ten büyük keyif al­dık­la­rı­nı ,
yıl ye­me­ğin­de çok sıcak bir ortam oluş­tu. Mes­le­ki bilgi alış- ve­ri­şin­de bu­lu­nan he­kim­ler , Datça ve Mar­ma­ris ara­sın­da sağ­lık­ta nasıl bir iş­bir­li­ği ya­pa­bi­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da fi­kir­le­ri­ni or­ta­ya koy­du­lar. Ye­mek­te ko­nuş­ma yapan Yü­ce­len Has­ta­ne­le­ri Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hamdi Yücel Gür­soy; Datça gibi Ege'nin en güzel ye­rin­de Datça'da görev yapan hekim ve ec­za­cı­lar­la bir­lik­te ol­mak­tan büyük bir keyif al­dık­la­rı­nı, Yü­ce­len Has­ta­ne­le­ri ola­rak Datça'yı ve Dat­ça­lı­la­rı çok sev­dik­le­ri­ni bil­di­rir­ken, 3 has­ta­ne ola­rak sağ­lık­ta iş­bir­li­ği­ne hazır ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar da ; Yü­ce­len yö­ne­ti­mi­ni ve he­kim­le­ri­ni Datça'da gör­mek­ten büyük keyif al­dık­la­rı­nı ,
Datça'ya yap­tık­la­rı kat­kı­lar­dan do­la­yı te­şek­kür etti.


Bu haber 9388 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer