11-02-2021 18:07 GÜNDEM

VA­Lİ­ TAVLI İLÇEMİZİ Zİ­YA­RET ETTİ

Sebiha ARSLAN : Muğla Va­li­si Orhan Tavlı, bugün , İlçe­mi­zde çeşitli zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du Kay­ma­kam Mesut Çoban ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Tavlı, ilk ola­rak Ko­van­lık Ta­bi­at Parkı'nı (Eği­tim Te­si­si) inceledi. Ar­dın­dan Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

 VA­Lİ­ TAVLI İLÇEMİZİ  Zİ­YA­RET ETTİ

Kay­ma­kam Mesut Çoban'dan ya­tı­rım prog­ram­la­rı ve yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi alan Tavlı, ar­dın­dan, Datça Ad­li­ye­si­ni, Datça Be­le­di­ye­si­ni, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Özcan Yıl­maz Mes­le­ki Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si­ni ve Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lığı­ zi­ya­re­tlerin­de bu­lun­du.
Tavlı ar­dın­dan, ma­hal­le Muh­tar­la­rı ile top­lan­tı ya­pa­rak ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.

Top­lan­tı son­ra­sı zi­ya­ret­le­ri­ne devam eden Vali Tavlı , Esnaf Odası, Ti­ca­ret Odası ,Şo­för­ler Oda­sı­, Şehit Aile­si ve Muh­taç Aile ,Dev­let Has­ta­ne­si­, Ka­bak­lar­lı İlkokulu ve esnaf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du.

Eski Hü­kü­met Ko­na­ğı Bi­na­sın­da (Esen Ada )  ve Yeni Ya­pı­la­cak Hü­kü­met Ko­na­ğı Ara­zi­sin­de , Kör­men Ma­ri­na­da (Ka­ra­köy) ve Ta­ri­hi Yel De­ğir­me­nin­de (Kız­lan ) ince­le­me­de bu­lunarak programını sonlandırdı


Bu haber 1971 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer