13-06-2019 16:46 GÜNDEM

''REFİK KAY­MA­KAM'' ,ORAY GÜVEN ,PAZARYERİ'NE İLÇE KAYMAKAMI OLARAK ATANDI

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban'ın bilgi, de­ne­yim ve tec­rü­be­le­rin­den ya­rar­lan­mak için geçtiğimiz ay üç haf­ta­lı­ğı­na İlçe­mi­ze ge­le­rek staj yapan ''Refik Kay­ma­kam'' Oray Güven ,Bilecik'in Pazaryeri ilçesine Kaymakam olarak atandı

 ''REFİK KAY­MA­KAM'' ,ORAY GÜVEN ,PAZARYERİ'NE İLÇE KAYMAKAMI OLARAK ATANDI

 


İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü'nün tak­di­riy­le ,Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban hi­ma­ye­sin­de , ''Kay­ma­kam Refik'' adayı ola­rak  Mayıs ayında İlçemize gelen
Güven, Datça ve Adana Kozan Kaymakam Refikliklerinin ardından Bilecik’in Pazaryeri ilçesine Kaymakam olarak atandı.
Kay­ma­kam  Oray Güven Kim­dir?
Bolu do­ğum­lu olan 27 ya­şın­da­ki Güven ,İlk ,Orta ve Lise öğ­re­ni­mi­ni Bolu'da ta­mam­la­dı.Bolu Abant İzzet Bay­sal Üni­ver­si­te­si İkti­sat Bö­lü­mü­nü Me­zu­nu .3 yıl bo­yun­ca Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Bursa Vergi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da Gelir Uzman Yar­dım­cı­sı ola­rak ça­lış­tı.2019 yı­lın­da Kay­ma­kam­lık mes­le­ği­ne kabul edil­di. Datça ve Adana Kozan Kaymakam refikliklerinin ardından Bilecik’in Pazaryeri ilçesine , ilçe Kaymakamı olarak atandı.


Bu haber 862 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer