08-08-2018 17:49 GÜNDEM

KAYMAKAM BAKIR VE BAŞKAN UÇAR' DAN II. DAT­ÇA-KNİDOS AR­KE­OLOJİ GÜN­LERİ PROGRAMINA DAVET

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ile Datça Be­le­di­ye­si'nin organizasyonluğunda dü­zen­lenen , Mar­ma­ris Mü­ze­si ve Kni­dos Kazı ,Araş­tır­ma­la­rı­nın ev sa­hip­li­ğini yap­tı­ğı, “Dat­ça - Kni­dos Ar­ke­olo­ji Gün­le­ri'nin” ikin­ci­si bu pazar günü (12.08.2018) çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

 KAYMAKAM BAKIR VE BAŞKAN UÇAR' DAN II. DAT­ÇA-KNİDOS AR­KE­OLOJİ GÜN­LERİ PROGRAMINA DAVET

Kni­dos Ören ye­rin­de, uy­gar­lık adına kül­tür ve sa­na­tı baş tacı et­me­yi, do­ğa­sı, ta­ri­hi ve kül­tü­rel var­lık­la­rı­na yö­ne­lik al­gı­yı ve far­kın­da­lı­ğı daha etkin hale ge­tir­mek amacı ile 2017 yı­lın­da ilki ger­çek­leş­ti­ri­len “Dat­ça-Kni­dos Ar­ke­olo­ji Gün­le­ri'nin” ikin­ci­si bu pazar gerçekleşecek.
Et­kin­lik Kni­dos Antik Kenti'nde saat 17:30'da Kni­dos Kazı ve Araş­tır­ma­la­rı bilim heyet üyesi olan uzman Ar­ke­olog­la­rı eş­li­ğin­de kent turu ile baş­la­ya­cak­ olup , Ken­tin ta­ri­hi ve önem­li ya­pı­la­rı ile sür­dü­rü­len yeni kazı fa­ali­yet­le­ri ve pro­je­le­ri bu gezi sı­ra­sın­da an­la­tı­la­cak­.
Ken­di­ne özgü do­ğa­sı ve ya­şan­mış­lık­la­rı için­de ba­rın­dı­ran antik kent­te 19:30-20:15 sa­at­le­ri ara­sın­da gün ba­tı­mı sey­re­di­lecek ve gü­ne­şin nefes ke­si­ci ba­tı­şı iz­le­necek ve me­rak­lı­la­rın­ca fo­toğ­raf­la­na­bi­le­cek­
20:15-21:00 sa­at­le­rin­de pos­ter sek­si­yo­nu ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Pos­ter sek­si­yo­nun­da Kni­dos'un bazı önem­li ya­pı­la­rı ile ken­tin kazı ta­ri­hi, eski gra­vür ve fo­toğ­raf­la­rı yine uzman ar­ke­olog­lar eş­li­ğin­de mi­sa­fir­le­re ta­nı­tı­la­cak­tır.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Or­kest­ra­sı ve dün­ya­ca ünlü caz sa­nat­çı­la­rın­dan Flü­tist Halit Tur­gay saat 21:00-22:00 sa­at­le­ri ara­sın­da, Me­te­or yağ­mu­ru al­tın­da din­le­yen­le­ri­ni flüt kon­çer­to­su ve caz mü­zi­ği­nin eşsiz tı­nı­la­rı ile bu­luş­tu­ra­cak.
Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Gürsel Uçar pazar günü gerçekleşecek olan etkinliğe tüm Datça Halkını davet ediyor.


Bu haber 704 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer