10-05-2019 12:54 GÜNDEM

DATÇA'LI İL ÖĞ­RENCİ BAŞ­KA­NI ,YOLDAŞ KAYA 'DAN SİTEMLİ BASIN AÇIKLAMASI

Sebiha ARSLAN : Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ren­ci­si Yu­suf­ Can Yol­daş Kaya, 2018 yılı Kasım ayında Men­te­şe il­çe­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim yılı , İl Öğ­ren­ci Mec­li­si Baş­kan­lık se­çi­min­de, 13 il­çe­den se­çi­le­rek gelen 36 öğ­ren­ci­yi ele­ye­rek , İl Öğ­ren­ci Baş­ka­nı se­çil­mişti. Yol­daş Kaya, İl baş­ka­nı ola­rak se­çil­miş baş­kan­la­rın ant içme tö­re­ni ile maz­ba­ta alım heyecanını beklerken ,Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, çıkardığı yönergeyle temsilcik yöntemiyle işleyen Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal edilmesiyle, sarsıldı. Yoldaş Kaya, üzüntüsünü sitemli bir basın açıklamasında bulunarak ''16.Dönem İl Baş­kan­la­rı Ant içe­rek Maz­ba­ta­la­rı­nı al­ma­lı, Tür­ki­ye Öğ­ren­ci Mec­lis Baş­ka­nı se­çil­me­li­dir'' dedi.

 DATÇA'LI İL ÖĞ­RENCİ BAŞ­KA­NI ,YOLDAŞ KAYA 'DAN SİTEMLİ BASIN AÇIKLAMASI

Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si  Öğ­ren­ci­si  ve Muğla İl Öğ­ren­ci Mec­lis Baş­ka­nı Yu­suf­can Yol­daş Kaya' nın açıklaması şu şekilde ''
“De­mok­ra­si Eği­ti­mi ve Okul Mec­lis­le­ri Pro­je­si" kap­sa­mın­da dü­zen­len­me­si bek­le­nen 16. Dönem Tür­ki­ye Öğ­ren­ci Mec­li­si Baş­ka­nı Se­çi­mi ve 2018 - 2019 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lın­da İl baş­ka­nı ola­rak se­çil­miş baş­kan­la­rın ant içme tö­re­ni ile maz­ba­ta alımı anti de­mok­ra­tik bir şe­kil­de iptal edil­miş­tir. Ül­ke­mi­zin Ya­rın­la­rı­na ışık tutan Genç­li­ği­mi­zin De­mok­ra­si uğ­ru­na ver­di­ği mü­ca­de­le gö­zar­da edil­miş ve hak­la­rı yen­miş­tir. İl Baş­ka­nı ola­rak seçim ile gelen öğ­ren­ci­ler maz­ba­ta­la­rı­nı ala­ma­mış ver­di­ği mü­ca­de­le, gös­ter­di­ği gay­ret ve azim umur­san­ma­mış­tır. Tür­ki­ye Öğ­ren­ci Mec­li­si 16 yıl­dır emek ve­ri­len bir mec­lis ve genç­li­ği­mi­zin ko­ca­man ha­yal­le­ri ile ger­çek­leş­tir­di­ği; Kü­tüp­ha­ne Açma, Kır­ta­si­ye yar­dı­mı, il­gi­li mer­ci­le­re öğ­ren­ci­le­rin ağ­zın­dan so­run­la­rın ile­ti­mi­ni yapan bir mec­lis­tir. Alı­nan bu anti de­mok­ra­tik karar biz­le­ri hayal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­mış ve gös­ter­di­ği­miz ça­ba­nın boşa git­me­si­ne neden ol­muş­tur. Bir an önce 16.Dönem İl Baş­kan­la­rı Ant içe­rek Maz­ba­ta­la­rı­nı al­ma­lı, Tür­ki­ye Öğ­ren­ci Mec­lis Baş­ka­nı se­çil­me­li­dir.                                       Ge­re­ği­ni arz ederim.?'' dedi.


Bu haber 572 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer