20-05-2019 19:18 GÜNDEM

“DATÇA GENÇLİĞİ ATA­BA­RI OY­NU­YOR” ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LENDİ

Rıza EZER : 19 Mayıs et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ,Pazar günü saat 19.19 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da “Datça Genç­li­ği Ata­ba­rı Oy­nu­yor” et­kin­li­ği dü­zen­len­di.

 “DATÇA GENÇLİĞİ ATA­BA­RI OY­NU­YOR” ETKİNLİĞİ DÜ­ZEN­LENDİ

 

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Güzel Sa­nat­lar Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, Ata­türk´ün Sam­sun´a çı­kı­şı­nın 100´üncü yıl dö­nü­mün­de, saat 19.19´da 81 il ve 19 ül­ke­de eş za­man­lı ola­rak 'Dünya Ata­ba­rı Oy­nu­yor' pro­je­si ger­çek­leş­ti­ril­di.
Proje kap­sa­mın­da İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, Datça 'da '' Genç­lik Ata­ba­rı Oy­nu­yor” et­kin­li­ği dü­zen­len­di. Et­kin­lik renk­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu.


Bu haber 373 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer