12-09-2018 17:34 GÜNDEM

DATÇA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN'DEN UMUMA AÇIK İŞ YERLERİNE DENETİM

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, dün akşam ,İlçe mer­ke­zin­de fa­ali­yet gös­te­ren umuma açık iş­yer­le­rin­de uy­gu­la­ma yaptı. 12 iş yeri ve 332 şahıs sor­gu­la­ma­sı ya­pı­la­rak, 3 iş ye­ri­ne cezai işlem uy­gu­lan­dı .

 DATÇA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN'DEN UMUMA AÇIK İŞ  YERLERİNE  DENETİM

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri dün akşam 21:00 ile 23:00 arası Polis So­rum­lu­luk Böl­ge­le­rin­de bu­lu­nan umuma açık eğ­len­ce ve iş yer­le­ri­ne ;ruh­sat, işçi bil­di­ri­mi, kim­lik bil­di­rim ve vb. de­ne­tim­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di. Ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de, 12 iş yeri ve 332 şahıs sor­gu­lan­dı. 3 iş ye­ri­ne cezai işlem uy­gu­lan­dı .
 Emniyet  yetkililerinden edindiğimiz  bil­gi­le­re göre ;  Datça hal­kı­nın refah ve hu­zu­ru­nun ko­run­ma­sı ama­cıy­la günün  değişik saatlerinde şok Trafik ve GBT uygulamaları da dahil yürütülen denetimlerin sıklıkla devam edeceği  belirtildi.


Bu haber 1080 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer