01-03-2022 14:20 GÜNDEM

BÜ­YÜK­ŞE­HİR, KA­RA­KÖY - BETÇE İÇME SUYU PRO­JE­SİN­DE İLK KAZ­MA­YI VURDU

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Betçe Böl­ge­si­ içme suyu ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak yak­la­şık 40 Mil­yon TL'lik alt­ya­pı pro­je­sin­de ilk kazma vu­rul­du. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Betçe Böl­ge­si­ni bes­le­yecek olan de­po­nun ya­pı­mı­na baş­lan­dı.Ka­ra­köy Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­da 3 adet son­daj ku­yu­su açı­la­rak Ya­rı­ma­da­da yer alan Me­su­di­ye, Sındı, Yaka, Cu­ma­lı ve Yazı Ma­hal­le­le­ri için gün­lük 4 bin 752 ton ek içme suyu sağ­la­na­cak

 BÜ­YÜK­ŞE­HİR, KA­RA­KÖY - BETÇE İÇME  SUYU PRO­JE­SİN­DE İLK KAZ­MA­YI VURDU

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Datça'nın Betçe Böl­ge­sin­de içme suyu pro­je­si baş­la­tıl­dı. İlk etabı 31 Mil­yon 300 Bin TL ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek proje kap­sa­mın­da Me­su­di­ye, Sındı, Yaka, Cu­ma­lı ve Yazı Ma­hal­le­le­ri­ne uzun yıl­lar ye­tecek ek içme suyu sağ­la­na­cak. Proje 2 etap şek­lin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek.

Ça­lış­ma­lar Baş­la­dı
Betçe Böl­ge­si­ni bes­le­yecek olan içme suyu pro­je­si kap­sa­mın­da Ka­ra­köy Ma­hal­le­sin­de depo ça­lış­ma­sı­na baş­lan­dı. İlk etap ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ilk etabı 31 Mil­yon 300 bin TL'ye top­lam yak­la­şık 40 mil­yon TL'ye mal ola­cak proje ile Ka­ra­köy Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­da 3 adet son­daj ku­yu­su açı­la­rak Ya­rı­ma­da­da yer alan Me­su­di­ye, Sındı, Yaka, Cu­ma­lı ve Yazı Ma­hal­le­le­ri için gün­lük 4 bin 752 ton ek içme suyu sağ­la­na­cak. Arın­dan böl­ge­de 2. etap ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te top­lam 32 bin 500 metre içme suyu hattı ima­la­tı ya­pı­la­cak.
Pro­je­nin ilk eta­bın­da 1 adet 75 m3, 3 adet 200 m3, 1 adet 1000 m3 olmak üzere 5 içme suyu de­po­su, 2 terfi mer­ke­zi ile 9 bin 700 metre terfi hattı ve 8 bin 800 metre isale hattı ya­pı­la­cak.


Bu haber 1758 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer