12-10-2021 10:59 GÜNDEM

3+1 DAİRE VE 2 BA­DEMLİK İCRA'DAN SA­TI­LI­ĞA ÇI­KA­RIL­DI

Sebiha ARSLAN: Datça' da 550 bin TL'ye 3+1 Daire ve ,içerisinde badem ve narenciye ağaçları bulunan tarlalar 41 bin ve 104 bin TL'den Datça İcradan satılığa çıkarıldı.

 3+1 DAİRE VE 2 BA­DEMLİK İCRA'DAN SA­TI­LI­ĞA ÇI­KA­RIL­DI

 

Datça ilçe mer­ke­zi­ne 1,40 km, de­ni­ze 1,15 km me­sa­fe­de Datça Ma­hal­le­si Ko­ca­tar­la mev­ki­in­de bu­lu­nan 602 ada 1 par­sel' deki 75,00 m2 ,3 oda bir salon – mut­fak, arsa hisse payı, 107,35 m2 olan mülk beş­yü­zel­li­bin TL'den açık ar­tır­ma usulü ile Datça icra da­ire­si ta­ra­fın­dan sa­tı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı.
Kıy­me­ti : 550.000,00 TL
1.​Satış Günü : 11/11/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 13/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Datça Be­le­di­ye­si Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi-İskele Mah. 90. Sok. No:1Kat:1 Datça/Muğla

Datça Cu­ma­lı ma­hal­le­sin­de 157 ada 34 par­sel­de ka­yıt­lı ba­dem­lik ni­te­lik­li 197,34 m2 yüz öl­çü­me sahip ta­şın­maz yüz­dört­bin beş­yüz­yir­mi TL den açık ar­tır­ma usulü ile Datça icra da­ire­si ta­ra­fın­dan sa­tı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı.

Kıy­me­ti : 104.520,00 TL
1. Satış Günü : 11/11/2021 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 13/12/2021 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Datça Be­le­di­ye­si Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi-İskele Mah. 90. Sok. No:1Kat:1 Datça/Muğla

Yine Datça Cu­ma­lı Mah. Ka­ra­dut Mev­kii, 172 ada 12 par­sel­de ka­yıt­lı ba­dem­lik ni­te­lik­li 288,30 m2 yü­zöl­çü­me sahip ta­şın­maz kırk­bir­bin al­tı­yüz­sek­sen TL'den sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı.
Kıy­me­ti : 41.680,00 TL
1. Satış Günü : 11/11/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 13/12/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Datça Be­le­di­ye­si Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi-İskele Mah. 90. Sok. No:1Kat:1 Datça/Muğla

İhale Sa­tı­şı­nın en dik­kat çeken şart­la­rın­dan bir kaçı şu şe­kil­de;
İhale açık ar­tır­ma su­re­tiy­le ya­pı­la­cak­tır. Bi­rin­ci ar­tır­ma­nın yirmi gün ön­ce­sin­den, ar­tır­ma ta­ri­hin­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar esa­tis.​uyap.​gov.​tr ad­re­sin­den elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da da malın tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini, rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­me­si şar­tıy­la en çok ar­tı­ra­na ihale olu­nur. Böyle fazla be­del­le alıcı çık­maz­sa satış ta­le­bi dü­şe­cek­tir.

İhale de­tay­la­rı­nı https://​www.​ilan.​gov.​tr/​ilan/​860473/​emlak/​konut/​mug­la-dat­ca­da-75-m%C2%B2-da­ire-ic­ra­dan-sa­ti­lik­tir-cok­lu-sa­tis- ad­re­sin­den ula­şa­bi­lir­si­niz.


Bu haber 691 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer