07-01-2021 16:43 GÜNDEM

2020'DE 3 BİN 772 OLAYA MÜ­DA­HA­LE

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye­si 2020 yı­lın­da ev, iş yeri, orman, araç yan­gı­nı, tra­fik ka­za­sı, kur­tar­ma olayı, su bas­kı­nı olmak üzere top­lam 3772 itfaiye olaya mü­da­ha­le ede­rek va­tan­da­şın ya­nın­da oldu.

 2020'DE 3 BİN 772 OLAYA MÜ­DA­HA­LE

Muğla'nın Datça dahil  diğer 12 il­çe­sin­de 38 it­fa­iye is­tas­yo­nu, 140 it­fa­iye aracı, 490 it­fa­iye per­so­ne­li ile va­tan­daş­la­ra 7/24 an­la­yı­şı ile hiz­met eden Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye­si 2020 yı­lın­da 264 ev, 68 iş yeri, 167 araç, 54 depo, 137 orman, 2098 ot-çöp- anız, 11 ge­mi-tek­ne yan­gı­nı, 164 diğer yan­gın­lar, 293 tra­fik ka­za­sı, kur­tar­ma olayı, 467 hay­van kur­tar­ma ve 49 su bas­kı­nı olmak üzere top­lam 3772 itfaiye olaya mü­da­ha­le etti.

139 İlk Mü­da­ha­le Tan­ke­ri 40 Yan­gın­da Kul­la­nıl­dı

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin 139 kır­sal ve orman ma­hal­le­si­ne da­ğıt­tı­ğı 3 ton­luk ilk mü­da­ha­le tan­ke­ri 11 yan­gı­na it­fa­iye araç­la­rı ge­lin­ce­ye kadar ilk mü­da­ha­le­de bu­lu­na­rak yan­gı­nın bü­yü­me­si­ni en­gel­le­di ve 40 yan­gın­da da aktif ola­rak kul­la­nı­la­rak it­fa­iye araç­la­rı­na des­tek sağ­la­dı.
2020 yı­lın­da eği­tim­le­ri­ne devam eden Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye­si 172 ku­rum­da 36 bin 537 ki­şi­ye yan­gın eği­tim­le­ri verdi.
Bü­yük­şe­hir İtfa­iye­si İzmir Dep­re­mi'nde Aktif Rol Aldı
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye­si 2020 yı­lın­da ya­şa­nan, mer­kez üssü İzmir'in Se­fe­ri­hi­sar il­çe­si olan 6.9 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­re­min ar­dın­dan dep­rem böl­ge­si­ne gi­de­rek arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na 3 AKS (Acil Kur­tar­ma Sağ­lık), 1 Role aracı ve 19 ki­şi­den olu­şan per­so­nel­le ka­tıl­dı. Sis­mik ye­ral­tı din­le­me ve gö­rün­tü­le­me ci­ha­zı­na sahip olan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rın­da ön saf­ha­lar­da yer aldı. 5 gün bo­yun­ca dep­rem böl­ge­sin­de arama ve kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, Bay­rak­lı il­çe­sin­de yı­kı­lan Rıza bey ve Emrah apart­man­la­rın­da görev aldı.


Bu haber 1100 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer